THORAX Construction S.A.

 • Το Σύστημα Tyfo Fibrwrap
  Το Σύστημα Tyfo Fibrwrap
  (TFS)

THORAX Construction: Τεχνολογίες > Το Σύστημα Tyfo Fibrwrap

Το Σύστημα Tyfo Fibrwrap

Ο κ. Edward Fyfe ίδρυσε την εταιρεία Fyfe το 1988 έχοντας την έμπνευση να ενισχύσει ευπαθή/ανεπαρκή υποστυλώματα γεφυρών στην Καλιφόρνια χρησιμοποιώντας υλικά αεροδιαστημικής τεχνολογίας. Η κύρια γραμμή παραγωγής της Fyfe είναι το TYFO® Fibrwrap® System (TFS®).

 • Το TFS® έχει ελεγχθεί και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό ως προς τη δομική συμπεριφορά του και την αντοχή του στο περιβάλλον. Έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες δομικοί έλεγχοι αλλά και έλεγχοι των υλικών του TFS®, καταστροφικοί ή μη καταστροφικοί. Αυτοί περιλαμβάνουν πλήρεις και πραγματικού μεγέθους δοκιμές σε στατικά στοιχεία για μια ευρεία γκάμα στατικών προβλημάτων, δοκιμές για μακροπρόθεσμη αντοχή  στο περιβάλλον και επιτόπου δοκιμές κατά τη διάρκεια εκτελέσεως έργων στατικής ενίσχυσης-αποκατάστασης-επισκευής.  

 • Το TFS® έχει επιθεωρηθεί και εγκριθεί από πολλές ανεξάρτητες αρχές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Η Fibrwrap Contractors Α.Ε., επίσημος αντιπρόσωπος και εφαρμοστής του TFS® στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και μέλος της Aegion Corporation, δεσμεύεται να αναπτύξει μακρόχρονες σχέσεις με τους πελάτες της παρέχοντας τους την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη, και τις πιο επαγγελματικές, σύγχρονες λύσεις μέσα από συνεχή έρευνα και ενημέρωση. 

Η Fibrwrap Contractors Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη, βοηθώντας έτσι σε έργα από το στάδιο της σύλληψής τους μέχρι την αποπεράτωσή τους. Η εταιρεία μας προσφέρει ετοιμοπαράδοτες λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα παρέχοντας εναλλακτικά σχεδια, τα οποία περιλαμβάνουν μια όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση του κόστους. Έτσι, διασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για την εκτέλεση του έργου.

Είδη κατασκευών/ Βιομηχανίες
Το σύστημα Tyfo® FIBRWRAP® System  (TFS®) ​ μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους  τύπους δομικών κατασκευών οι οποίοι ταξινομούνται στους παρακάτω πέντε (5) τομείς ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη. 

 • Έργα Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Κτίρια ( Υφιστάμενα – Νέα – Διατηρητέα)
 • Βιομηχανικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις, Σιλό, Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας
 • Δίκτυα Αγωγών (από σκύρόδεμα/μέταλλο) και Δεξαμενές Αποθήκευσης Υγρών, Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων  
 • Λιμενικά έργα (Παράκτιες ή Επάκτιες Κατασκευές)

Δομικά Στοιχεία
Η κύρια χρήση του TFS® είναι η επαύξηση της στατικής ικανότητας του φέροντος οργανισμού μέσω της εφαρμογής, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία.
Τα είδη των δομικών στοιχείων περιλαμβάνουν υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, τοιχία, καμινάδες, σιλό, αγωγούς και κόμβους φέροντος οργανισμού. 

Η Fibrwrap Contractors Α.Ε. έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες της παρέχοντας τις υπηρεσίες της ως τεχνικός σύμβουλος εφαρμόζοντας σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από συνεχή έρευνα και πρωτοποριακές ιδέες. Η Εταιρεία μας παρέχει καινοτόμα δομικά προϊόντα και συστήματα με εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη για να καλύψει τις ανάγκες των μηχανικών, εργολάβων και ιδιοκτητών με τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Για τους Μηχανικούς
Η Fibrwrap Contractors Α.Ε. προσφέρει στους μηχανικούς εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη από την αρχή μέχρι την περάτωση του έργου. Σύμβουλοι πολιτικοί μηχανικοί, σχεδιαστές και ειδικοί στα υλικά είναι διαθέσιμοι για να σας συμβουλέυσουν για τα TFS® και τη τεχνική πρόταση / μελέτη του έργου χωρίς περαιτέρω δέσμευση.


Για τους Εργολάβους
Η Fibrwrap Contractors Α.Ε. υποστηρίζει τους γενικούς εργολάβους μέσω του επιστημονικού προσωπικού της, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι φάσεις της κατασκευής θα εξελιχθούν ομαλά. 

Γίνονται τεχνικο-οικονομικοί υπολογισμοί για κάθε συγκεκριμένο έργο για τη διασφάλιση των πιο οικονομικώς αποδοτικών σχεδίων. 

Η Fibrwrap Contractors Α.Ε. μπορεί επίσης να ανταποκριθεί σε αίτημα Μελέτης-Κατασκευής του έργου για να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για κάθε περίπτωση. 


Για τους Ιδιοκτήτες και Κατασκευαστές
Η Fibrwrap Contractors Α.Ε. συνεργάζεται με τους ιδιοκτήτες για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στα θέματα στατικών επεμβάσεων. 

Προσφέρονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις (Μέθοδοι-Τεχνολογίες) συμπεριλαμβάνοντας και κοστολογική ανάλυση, για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιοκτήτες θα λάβουν λεπτομερή πληροφόρηση ώστε με ασφάλεια να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το πώς θα εκτελεσθεί το έργο. 
Ειδική έρευνα και μελέτη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη.

Το TFS® είναι το σύστημα με τις περισσότερες εγκρίσεις/πιστοποιήσεις στον κόσμο. Έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες δομικοί έλεγχοι αλλά και έλεγχοι των υλικών του TFS®, καταστροφικοί ή μη καταστροφικοί. Αυτοί περιλαμβάνουν πλήρεις και πραγματικού μεγέθους δοκιμές σε στατικά στοιχεία για μια ευρεία γκάμα στατικών προβλημάτων, δοκιμές για μακροπρόθεσμη αντοχή  στο περιβάλλον και επιτόπου δοκιμές κατά τη διάρκεια εκτελέσεως έργων στατικής ενίσχυσης, αποκατάστασης και επισκευής. Το TFS® έχει επιθεωρηθεί και εγκριθεί από πολλές ανεξάρτητες αρχές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Παρακάτω ακολουθεί λίστα από εγκρίσεις διαφόρων οργανισμών:

 • ICC Evaluation Service Report USA    
 • CE European Certifications    
 • DIBt Germany    
 • CSTB France    
 • GOST Russia    
 • Fire Rating UL Listings    
 • NSF Listings    
 • City of Los Angeles Research Report    
 • CodeMark™ New Zealand

Εφαρμογές